Filmin estetiikkaa kolmesta eri kulmasta – testissä Mastin Labsin Night & Day -filmipaketti

Yli kahden vuoden odotuksen jälkeen Mastin Labs on julkaissut vihdoinkin uuden filmipaketin. Uusi Night & Day -filmipaketti tarjoaa perinteiseen tapaan kolme tarkasti toteutettua emulaatiota huolellisesti valituista filmeistä. Mastin Labsin filmipaketit ovat siis Lightroomille ja Capture Onelle tehtyjä presettejä, jotka tarjoavat tarkasti mallinnettujen filmien estetiikkaa digitaalisissa ympäristöissä. Filmin estetiikka on kuvaajien parissa suosittua, sillä digitaalisten kameroiden tarjoama neutraali toisto on esimerkiksi väriestetiikan näkökulmasta katsottuna usein melko epäkiinnostavaa. Analoginen filmi puolestaan edustaa monille tietyn tyyppistä ajatonta väriestetiikkaa, joka kannattelee usein myös kuvien tunnelmaa paremmin kuin neutraalit digitaaliset profiilit.

Mastin Labs tuo filmin väriestetiikan ja tunnelman digitaaliseen työnkulkuun. Vaikka Mastin Labsin presetit pyrkivät mahdollisimman tarkkaan emulaatioon valittujen filmien osalta, monille käyttäjille filmien tieteellisen tarkka emuloiminen ei kuitenkaan ole tärkein tavoite, vaan pikemminkin tunteen ja fiiliksen tuominen neutraalin kuiviin digikuviin. Osa Mastin Labsin käyttäjistä käyttää presettejä myös osana hybridikuvaamista, mikä tarkoittaa digitaalisten ja analogisten kameroiden yhtäaikaista käyttämistä ja lopputuloksen yhtenäistämistä Mastin Labsin presettien avulla. Tällöin presettien käyttö vaatii kuitenkin jonkin verran käsin tehtävää hienosäätöä kuvauskohteesta riippuen.

Itse olen käyttänyt Mastin Labsin filmipaketteja jo vuosien ajan siksi, että ne ovat tarjonneet kuvieni väriestetiikalle hyvältä ja luonnolliselta näyttävän lähtökohdan. Samalla Mastin Labsin filmipakettien käyttäminen on tukenut merkittävällä tavalla myös oman väriestetiikkani kehittymistä. Kyse ei siis ole ”filttereistä” tai ”efekteistä”, joilla kuvista tehtäisiin ”hienon näköisiä”, vaan pikemminkin digitaalisen työnkulun näkökulmasta katsottuna erittäin hyödyllisistä kuvan käsittelyyn soveltuvista työkaluista, joiden lähtökohta perustuu filmin estetiikkaan.

Olen vuosien aikana huomannut, että osa käyttäjistä ei kuitenkaan tajua filmipakettien ideaa. Varsinkin kokemattomat käyttäjät saattavat yrittää käyttää niitä kuin halpoja filttereitä, lätkien niitä satunnaisesti erilaisten kuvien päälle sillä odotuksella, että kuvista tulisi tällä tavoin näyttäviä. Näin Mastin Labsin filmipaketit eivät toimi, vaan parhaaseen lopputulokseen pääseminen edellyttää, että käyttäjällä on jonkinlainen käsitys emuloitavasta filmistä, ja että kuvissa hallitaan valonkäyttöä ja valotusta odotetulla tavalla. Mastin Labs tarjoaakin erittäin hyviä tutoriaaleja ja opastaa käyttäjiään sen omissa yhteisöissä erinomaisella tavalla. Uskon, että moni käyttäjä on oppinut huomattavasti kuvankäsittelystä juuri näiden yhteisöjen kautta ja pidän niitä yhtenä merkittävänä syynä valita Mastin Labsin filmipaketit omaan käyttöön.

Katsotaan kuitenkin seuraavaksi, mitä uusi ja odotettu Night & Day -filmipaketti sisältää.


Elokuvamaisen urbaaneja näkymiä Cinestill 800T:llä

Cinestill 800T on alunperin ammattilaiskäyttöön tarkoitettu värinegatiivifilmi, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti keinovalojen kanssa sisätiloissa ja muissa valoltaan vähäisissä tilanteissa. Filmin alkuperä on siitä erikoinen, että se on erillisesti tuotettu versio elokuvamaailmassa laajasti käytössä olevasta Kodak Vision 3 -filmistä. Cinestill on yksinkertaisesti tavallisille kameroille laadittu versio Kodakista, mutta samalla filmin emulsiosta on poistettu joitakin osia tuotantomenetelmällisistä syistä. Tästä johtuen filmi tuottaa helposti huomiota herättävää punaista hehkua huippuvalojen ympärille, mikä itsessään lisää sen luonnetta.

Lähtökohdiltaan Cinestill 800T on siis täysin erilainen kuin useimmat tavalliseen tai ammattilaiskäyttöön suunnitellut filmit: ensiksikin se on suunniteltu käytettäväksi vähäisessä keinovalossa, ja toiseksi sen väriestetiikka kiinnittyy enemmän fiktiivisiin elokuviin kuin todellisen maailman autenttiseen toistamiseen. Rehellisesti sanoen on vaikeampi kuvitella tätä erikoisempaa filmiä, minkä vuoksi Cinestill 800T onkin saanut tietynlaisen kulttimaineen filmikuvaajien parissa. Sen kerrotaan tuovan erityistä elokuvamaista luonnetta kuviin ja sitä onkin käytetty paljon yöllisten urbaanien maisemien kuvaamiseen.

Mastin Labsin versio Cinestill 800T:stä on siinä mielessä virkistävä uutuus, että kyse on uudesta filmistä, jossa on todellakin vahvasti luonnetta. Useimmat Mastin Labsin filmipaketit tarjoavat presettejä, jotka pyrkivät melko luonnolliseen ja vivahteikkaaseen todellisuuden toistoon. Cinestill 800T poikkeaa näistä täysin ja tarjoaa käyttäjälle toisenlaisen tien filmin estetiikkaan. Koska kyseessä on nk. tungsten-filmi, värien toisto nojaa vahvasti kylmiin sävyihin, mikä korostuu erityisesti varjoissa. Kirkkaat valopisteet taas toistuvat enemmän tai vähemmän lämpimän sävyissä, ja digitaalisessa ympäristössä käyttäjä voi vaikuttaa siihen, miten filmi toistaa värilämpötiloja. Mastin Labs tarjoaa myös mahdollisuuden punaisen hehkun toteuttamiseksi Photoshopilla: paketti sisältää Photoshopille tarkoitetun skriptin, jonka avulla kirkkaiden valonlähteiden ympärille voi maalata punaista hehkua sekä säätää myös hehkun voimakkuutta ja väriä. Mielestäni ratkaisu on toimija ja halutessaan sillä voi tuoda kuviin lisää luonnetta.

Cinestill 800T onkin siinä mielessä persoonallinen filmi, että se ei mielestäni sovi aivan kaikkeen käyttöön. Esimerkiksi tavalliset päivänvalossa otetut kuvat toistuvat sen kautta melko kylmissä sävyissä. Ehkä hieman kliseisesti Mastin Labsin tarjoamissa esimerkkikuvissa toistuvat yölliset urbaanit näkymät, mutta omasta mielestäni käyttömahdollisuuksia löytyy kyllä muualtakin. Parasta Cinestill 800T:ssä onkin se, että se kutsuu käyttäjän ajattelemaan omaa väriestetiikkaa täysin erilaisesta lähtökohdasta. Ainakin itse jäin pohtimaan sitä, missä voisin hyödyntää tämän tyyppistä väriestetiikkaa, mikä itsessään avaa uusia ovia omaan kuvaamiseen. Tässä mielessä Cinestill 800T on mielestäni Night & Day filmipaketin mielenkiintoisin filmi.

Cinestill 800T

Cinestill 800T

Cinestill 800T

Cinestill 800T

Cinestill 800T

Cinestill 800T


Luonnollinen ja vivahteikas Natura 1600

Fujicolorin kehittämä Natura 1600 oli Japanin markkinoille suunnattu värinegatiivifilmi, jota valmistettiin vuosien 1998 ja 2017 välillä. Erittäin korkean herkkyyden ansiosta filmi oli käyttökelpoinen hyvin erilaisissa kuvausolosuhteissa, kuten esimerkiksi hämärissä sisätiloissa, hääkuvauksessa, dokumentaarisessa kuvauksessa, urheilussa ja niin edelleen. Natura 1600:n tavoitteen oli mahdollisimman luonnollinen värintoisto, minkä vuoksi se piti sisällään esimerkiksi erityisen neljännen väriemulsiokalvon syaania väriä varten, jonka tarkoitus oli parantaa filmin toistoa loisteputkivalaistuksessa.

Filmin alkuperään ja sen nimeen liittyy myös Japanissa myyty erityinen Fujifilm Natura S -kamera, joka tarjosi erityisen NP-moodin filmiä varten (’Natural Shooting’). Tällöin kamera kytki salaman pois päältä ja nosti valotusta kahden aukon verran, jolloin Natura 1600 filmillä saattoi saada onnistuneita ja luonnollisen näköisiä kuvia myös hämärissä sisäolosuhteissa. Filmiä markkinoitiin yhdessä tämän pelkästään Japanissa myydyn kameran kanssa, minkä vuoksi myös filmin nimeksi tuli Natura (muulle maailmaan samaa filmiä vietiin nimellä Superia 1600).

Mastin Labsin emulaatio on erinomainen siinä mielessä, että se onnistuu uusintamaan Natura 1600 -filmin laajan käyttökelpoisuuden eri tyyppisissä kuvausolosuhteissa. Värit ovat vivahteikkaat, erityisesti punaiset ja vihreät, ja ihonsävyt luonnollisen näköiset erilaisissa valaistusolosuhteissa. Filmin värintoistoon kuuluu myös aavistuksenomainen vihreä pohjasävy, joka on osa Natura 1600:n väriestetiikkaa, mutta jonka voi halutessaan myös korjata digitaalisessa ympäristössä helposti värilämpötilaa hienosäätämällä.

Omasta mielestäni Natura 1600:n paras puoli on kuitenkin siinä, että siinä on sopivasti kontrastia ja potkua, mikä tuo kuviin tiettyä luonnetta ja pyyhkii pois digitaalisia kuvia usein vaivaavan neutraalin toiston mennessään. Olen aikaisemmin pitänyt erityisesti Mastin Labsin Ektar-emulaatiosta juuri samoista syistä, mutta tilanteissa, joissa olosuhteet ovat valon kannalta jo lähtökohtaisesti melko kontrastiset, Ektar on usein liian vahva ja menee vähän tukkoiseksi. Natura 1600 tuo kuviin saman tyyppistä luonnetta, mutta näyttää luonnollisemmalta ja toimii korkeakontrastisissa kuvissa huomattavasti paremmin. Emulaatio tuottaa sävyiltään luonnollisia kuvia ja on niin käyttökelpoinen erilaisissa olosuhteissa, että voisin helposti kuvitella tämän yhden presetin päälle rakennettavan kokonaisen hääkuvauksen portfolion.

Natura 1600

Natura 1600

Natura 1600


Rosoinen T-Max P3200

Kodakin T-Max ei juuri esittelyjä kaipaa, sillä kyseessä on yksi kenties käytetyimmistä mustavalkofilmeistä, erityisesti sen T-Max 400 versio. P3200 on herkempi versio samasta filmistä ja sen todellinen herkkyys on 800, mutta filmi on suunniteltu siten, että sitä voidaan kehittää 3200:na (tästä syystä nimessä on mukana kirjain P, ’push’). Kodak toteaa erittäin herkän P3200:n olevan ideaalinen mustavalkofilmi hämärässä kuvaamiseen sekä tilanteisiin, jossa tarvitaan nopeaa suljinaikaa. Toisaalta filmi toimii erinomaisesti myös päivällä. P3200:n valmistus lopetettiin vuonna 2012, mutta Kodak toi filmin uudelleen valikoimaansa vuonna 2018.

Filmipaketin julkistuksen aikaan epäilin, että kovin monen eri mustavalkofilmin emulointi eri filmipaketeissa on haastava tavoite, sillä erot mustavalkofilmien välillä ovat vähäiset kromaattisten erojen puutteesta johtuen. Ehkä tämä harkitsematon ajatus, sillä T-Max emulaatiolla Mastin Labs on onnistunut luomaan varsin rosoisen presetin, joka tuo välittömästi luonnetta mustavalkokuviin. Kontrasti loivenee tummissa sävyissä ja kohina tuo pintaan rosoisuutta – kokonaisuutena kuvista välittyy hyvin tunne korkeasta herkkyydestä ja rajallisesta dynamiikasta.

Aikaisemmista Mastin Labsin filmipaketeista oma suosikkini on ollut Acros, jonka hienostuneet sävyliukumat tekivät minuun vaikutuksen jo ensimmäisellä kokeilukerralla. Nyt julkaistu T-Max 3200 on ikään vastakohta sille ja on sen vuoksi vähintään yhtä kiinnostava. Vaikka digitaalisten kameroiden aikakaudella kohinaa ja rakeisuutta ei osata juuri arvostaa, kuvaestetiikassa rosoinen pinta on tärkeä osa valokuvaamisen estetiikkaa. Voisin esimerkiksi kuvitella T-Max 3200:n sopivan täydellisesti vaikkapa punk-bändin keikan dokumentointiin. Kohina, rosoisuus ja rajallinen dynamiikka palvelet kuvakerrontaa sopivissa olosuhteissa ja tuovat kuviin tietyn tyyppistä raakuuden tunnetta. Tämän tyyppiseen kuvaamiseen Mastin Labsin T-Max 3200 sopii täydellisesti ja itse näen käyttäväni sitä tulevaisuudessa.

T-Max P3200

T-Max P3200

T-Max P3200

T-Max P3200

Loppusanat

Mielestäni Mastin Labsin Night & Day -filmipaketti on varsin onnistunut julkaisu, koska se tarjoaa yhdessä paketti kolme toisistaan selvästi eroavaa, mutta kuitenkin samanaikaisesti toisiaan täydentävää filmiä. Mastin Labsin varhaisempia filmipaketteja, kuten esimerkiksi Fuji Original pakettia, vaivasi tuotteina ehkä se, että ne tarjosivat luonteeltaan melko samanlaisia filmejä. Night & Day on erilainen ja tuotteena onnistuneempi, sillä siihen valitut filmit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia keskenään.

Nyt tarjotusta kolmesta filmistä eniten luonnetta on Cinestill 800T:ssä, joka tuo kuviin parhaimmillaan elokuvamaista urbaania tunnelmaa ja rohkeaa väriestetiikkaa rakeisen punaisen hehkun täydentämänä. Natura 1600 tarjoaa puolestaan luonnollista toistoa, sävykkäitä värejä sekä laajan käyttöalueen, joka sopii hyvin erilaisiin valaistusolosuhteisiin – luonnollisuuteen pyrkivänä se on tietyllä tavalla todellisuutta muuntavan Cinestill 800T:n vastakohta. Lopuksi T-Max P3200 viimeistelee paketin mustavalkokuvien rakeisella pinnalla. Nämä kolme filmiä tarjoavat monta erilaista tietä ja lähtökohtaa filmin estetiikkaan, eikä varmasti jätä ketään kylmäksi.

Suosittelisinko Night & Day -filmipakettia ensimmäiseksi Mastin Labs hankinnaksi, sitä on vaikea sanoa ja asia riippuu mielestäni aika paljon kuvaajan osaamisesta. Mikäli taitoa on liikkua sulavasti erilaisten valokuvauksellisten tyylien välillä ja paketin filmit osuvat omaan estetiikkaan, niin silloin Night & Day -filmipaketti on varmasti hankinnan arvoinen – myös ensimmäisenä Mastin Labs hankintana. Useimmat kuvaajat liikkuvat estetiikkansa suhteen kuitenkin lähempänä luonnollista toistoa ja valaistukseltaan suhteellisen tavallisissa olosuhteissa. Tällaisille kuvaajille suosittelisin aloittamaan esimerkiksi Adventure Everyday, Fuji Pushed ja Portra Original -paketeista. Useimmille kuvaajille käy joka tapauksessa kuitenkin niin, että yhden Mastin Labs paketin jälkeen haluaa kerätä loputkin, sen verran hyviä ja toimivia ne ovat. Mastin Labsin vuosittainen ale alkaakin sopivasti 26.4.

-Toni Ahvenainen

Mastin Labs
Night & Day filmipaketti

Blogissa aikaisemmin julkaistut Mastin Labs -arviot:
Filmejä arkeen – testissä Mastin Labsin uudet emulaatiot
Filmin estetiikkaa suurella sydämellä – testissä Mastin Labs

This Post Has 4 Comments

 1. Harri

  Kiitos Toni tästä, ihan älyttömän hyvin taas kirjoitettu filmien väriestetiikasta. Hankin jo heti kirjoituksestasi inspiroituneena tämän setin ja mielenkiintoisia kuvaussessioita on edessä. Omaan kuvausfilosofiaani sopisi kaikein parhaiten se että filmiemulaatiot olisivat valmiina kamerassa jolloin kuvaustuntuma olisi sama kuin analogisella puolella mutta Sonylla kun se ei ole mahdollista niin jälkitöiden merkeissä mennään. Ajatus hybridikuvauksesta ei minulle täysin auennut, mutta toisaalta pyrin mahdollisimman vaivattomaan ja yksinkertaiseen työnkulkuun. Filkkakamerakin on vielä tallessa ja pari rullaakin jo hankin joten saa nähdä mitä vielä syntyy. Hyvää kevättä!

  1. Toni Ahvenainen

   Moikka Harri ja kiitos rohkaisevasta palautteesta!

   Hybridikuvaamisen ideahan on siis se, että kuvaa vaikkapa samassa hääjuhlassa sekä digi- että analogikameralla. Analogisella filkalla vaikka päivän aikana ulkotiloissa ja digillä sitten illalla sisätiloissa (koska digi vaan sopii niin paljon paremmin hämärään). Jälkikäteen hääkuviin halutaan kuitenkin saada yhtenäinen look, jolloin Mastin Labsin presetit tulevat apuun. Eli jos kuvattiin vaikkapa Fuji 400H:lla ulkona ja sisätiloissa Sonylla, niin Mastin Labsin Fuji400H presetillä saa tuotua sisäkuvat visuaalisuuden puolesta yhtenäisiksi. Mastin Labsin toiminta on lähtenyt Kirkillä käyntiin juuri tästä tarpeesta, mutta tämä ei ole markkinoinnissa niin vahvasti enää mukana, kun suurin osa käyttäjistä kuvaa vain diginä ja presetit edustavat enemmän digitaalisen työskentelyn lähtökohtaa.

   Terkuin,
   Toni.

 2. Harri

  Kiitos selkeästä täydennyksestä. Kiksejä esimerkissäsi saisi tosiasiassa vain kuvaaja joka haluaisi tehdä keikkansa työlääksi :) Asiakkaalle ei koituisi mitään lisäarvoa kuvaajan hifistelystä mutta tottai yhtenäinen look on tärkeä ja presetit ovat siinä korvaamaton apu. Jos vielä innostun kokeilujeni jälkeen kuvaamaan myös filmille niin kuka ties vielä joku päivä löydän itseni tuosta tilanteesta. Apua! Mutta kuten sanottu itse pyrin tekemään asiat mahdollisimman yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti. Less is more! Kunpa Sony toisi emulaatiot kameroihinsa mutta ei taida tulla. Merkinvaihtoon en sen takia lähde.

  1. Toni Ahvenainen

   Joo, kuten totesin, niin suurin osa käyttäjistä tosiaan pysyy digitaalisessa. Kirk Mastin on itse filmin sen verran suuri ihailija, että on monesti toivonut, että Mastin Labsin presetit saisivat ihmiset kuvaamaan myös oikealla filmillä ja tutustumaan sillä tavoin filmin estetiikkaan. Ja onhan se varmasti aika erilainen maailma kuin digitaalisen jälkikäsittelyn maailma, missä monet haluavat ”tehostaa” kuviaan jälkikäsittelyllä. Filmillä varmasti enemmän koettiin tietyn tyyppistä autenttisuutta ja menneisyyden ”artifakteina” ne ovat kieltämättä arvokkaampia kuin digikuvat, joissa on naamat siloiteltu ja makkarat editoitu mahasta piiloon. Sitten se pitää vielä lisätä, että jossain hääkuvauksen high-end piireissä se, että kuvataan nimenomaan analogisella, on se juttu, jolla erottaudutaan muista ja voidaan nostaa hintaakin.

   Ymmärrän kyllä tuon ajatuksen, että emulaatiot olisivat kamerassa sisällä, esim. Fuji, jolloin sen näkisi ehkä suoraan myös etsimessä jne. Toisaalta jälkikäsittelyn hommat on hyvä pitää jälkikäsittelyn puolella, tällöin kuvien editointiin pääsee takaisin vaikka 10 vuoden päästäkin.

   -Toni

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *